Có một dòng sông Thom rất hiền hòa thơ mộng – Bến Tre

Dòng sông Thom (nối với kênh Mỏ Cày) gọi là sông Thom – Mỏ Cày chảy…